Wanneer pas je een magneetgedreven turbinepomp toe?

Greenpumps Magneetgedreven Turbinepompen

Wanneer pas je een magneetgedreven turbinepomp toe?

Steeds vaker wordt ons als pompspecialist naar pompen voor hogere drukken bij kleine capaciteiten gevraagd. Het gevraagde werkpunt ligt vaak ongunstig in de karakteristiek van een centrifugaalpomp. Turbinepompen zijn hier een uitstekend alternatief.

Daarom aandacht voor onze magneetgedreven turbinepompen van Greenpumps:

 • Het werkingsprincipe
 • Wanneer kiest u voor een turbinepomp
 • Hoe onderhoudsvriendelijk zijn turbinepompen?

Werkingsprincipe

Net als bij een centrifugaalpomp maakt de turbinepomp gebruik van centrifugaal-krachten die ontstaan door het ronddraaien van de waaier.
Bij een centrifugaalwaaier wordt de vloeistof aangezogen in hart van de waaier en naar buiten geslingerd langs een beperkt aantal, meestal gekromde, schoepen.

Een turbinewaaier heeft veel meer kleine rechte schoepen, die radiaal aan de buitenrand van de waaier zitten. De vloeistof wordt radiaal aangezogen en bij het binnentreden van de schoep naar buiten geslingerd.

Door de constructie van het pomphuis wordt de vloeistof weer teruggeleid naar de basis van de schoepen: de vloeistof komt opnieuw in de waaier en wordt weer naar de buitenrand geslingerd.

Dit blijft zich herhalen totdat de vloeistof de pomp kan verlaten. De snelheids- en drukopbouw in de vloeistof vinden door dit principe veel geleidelijker plaats dan in een centrifugaal waaier. Door deze geleidelijke drukopbouw treedt minder snel het effect van cavitatie op zodat de pomp in het algemeen een lagere NPSHr heeft dan een centrifugaalpomp. Bovendien kan met een kleinere waaier, in één trap een hogere opvoerhoogte gerealiseerd worden.

In het Engels worden voor dit type pomp de benamingen peripheral- [aan de omtrek] of regenerative- [het terugvoeren van de vloeistof in de schoepen] pump gebruikt.

De waaier van de turbinepomp is aan beide zijden voorzien van schoepen. Door deze constructie wordt de waaier gebalanceerd en worden de axiaalkrachten op de glijlagers en slijtringen verminderd. Door deze lagere krachten is vanzelfsprekend de slijtage kleiner en de levensduur van de pomp langer.

Voordelen

Door zijn constructie heeft de turbinepomp een aantal voordelen ten opzichte van de centrifugaalpomp:

 • een turbinepomp kan 20% gasinsluitingen verpompen zonder dat er een luchtblokkade ontstaat.
 • een turbinepomp heeft een steile rechte karakteristiek bij een lagere capaciteit maar naar verhouding een grotere opvoerhoogte.
 • een turbinepomp kan twee kanten op draaien doordat de schoepen recht geplaatst zijn (soms wordt dit beperkt door de constructie van de overige onderdelen van de pomp).

Werking magneetgedreven turbinepompToepassingen

Door zijn kenmerken en voordelen ten opzichte van een centrifugaalpomp is er een aantal specifieke toepassingen waar de turbinepomp een betere keuze is dan een centrifugaalpomp.

Voor het mengen van een vloeistof met gas bijvoorbeeld. Omdat de turbine pomp tot maximaal 20% gasinsluitingen kan verpompen, kan deze ook gebruikt worden om een vloeistof met een gas te mengen. Ook is het mogelijk twee vloeistoffen met elkaar te mengen omdat de vloeistoffen voortdurend de waaier in- en uittreden.

Meest voorkomende toepassing is daar waar een werkpunt gevraagd is met een capaciteit tot ca. 6 m3/h maar met een opvoerhoogte groter dan 25 mvk. Dit is het gebied waar een centrifugaalpomp in het algemeen een vrij vlakke curve heeft. Kleine veranderingen in opvoerhoogte veroorzaken in deze situatie bij een centrifugaalpomp grote schommelingen in capaciteit. Hierdoor kan een centrifugaalpomp gemakkelijk in het instabiele gebied komen. De turbinepomp heeft een steile karakteristiek waardoor veranderingen in tegendruk maar een kleine invloed op de capaciteit hebben. Doordat de pomp minder gevoelig is voor deze schommelingen, is de capaciteit ook veel beter te beheersen en te regelen.

Greenpumps magneetgedreven turbinepomp GPTA exploded view
Bekijk hier een exploded view filmpje van de Greenpumps magneetgedreven turbinepomp

Energie voordeel

In toepassingen waar een capaciteit beneden ca. 3 m3/h gevraagd wordt, biedt de turbine pomp ook andere voordelen. Wanneer een centrifugaalpomp wordt toegepast is de capaciteit van deze pomp vaak fors groter om de benodigde opvoerhoogte te kunnen halen. Om dan toch aan de gevraagde capaciteit te kunnen beantwoorden wordt een gedeelte van de vloeistof teruggevoerd via een bypass. De centrifugaalpomp draait dan vaak met een laag rendement én het terugvoeren van de extra vloeistof kost onnodig energie.

De turbinepomp wordt niet over-gedimensioneerd zodat een kleinere elektromotor volstaat en geen extra instrumenten in het leidingwerk nodig zijn.

Voorbeelden van toepassingen waar een kleine capaciteit bij een hoge druk gevraagd wordt, en waar het dus niet efficiënt is om een “oversized” centrifugaalpomp (met bijbehorende bypass en motoreisen) in te zetten, zijn:

 • gevaarlijke en radioactieve stoffen
 • zuren en oplosmiddelen
 • corrosieve chemicaliën
 • explosieve vloeistoffen en koelvloeistoffen
 • filtersystemen voor electroplating
 • op- en overslag, tanks lossen bijvoorbeeld.

De turbinepomp is ook vaak een goed alternatief voor meertrapspompen en voor als er lange afstanden te overbruggen zijn (leidingwerk) voor de te verpompen vloeistof.

Greenpumps Caster turbinepompVoordelen van Greenpumps magneetgedreven turbinepompen

Het voordeel van (magneetgedreven) turbinepompen is dat ze een rechte en stabiele curve hebben, wat de pompen zeer goed regelbaar maakt. Gecombineerd met het hoge drukverschil dat turbinepompen aan kunnen, maakt het ze zeer geschikt voor toepassing waar nauwkeurig regelen belangrijk is.

Nog meer voordelen:

 • magneetgedreven, dus absoluut lekvrij = veilig!
 • beperkt aantal slijtdelen van speciaal geselecteerde materialen garanderen lange standtijden
 • tijdsbesparing door snelle onderhoudskits, makkelijk te monteren zonder dat speciaal gereedschap nodig is.
 • robuust ”solid block” pomphuis (dikwandig)
 • precisiegietwerk van de waaier: hoog rendement en lage NPSHr
 • lagers en axiale lagers van koolstof, siliciumcarbide en PTFE.
 • enkel of dubbel achterhuis zonder lasnaden
 • lantaarnstuk met alle voorbereidingen voor monitoring al aangebracht (temperatuurmeting of trillingsmetingen)
 • ook geschikt voor Atex toepassingen.

Turbinepompen zijn in roestvaststaal en kunststof verkrijgbaar.

Roestvaststalen pompen worden ingezet voor verplaatsing van industriële vloeistoffen. De DIN-genormeerde pompen meer voor algemene toepassingen in de chemie en petrochemie en de API-genormeerde pompen vooral in olie -en gastoepassingen.

In alle toepassingen waar lekkage van de vloeistof gevaarlijk is, of om een andere reden ongewenst, worden magneetgedreven pompen ingezet, omdat deze absoluut lekvrij zijn. Hierbij kan gedacht worden aan milieubelastende chemicaliën, maar ook kostbare vloeistoffen of ‘gewoon’ water in bijvoorbeeld laboratorium toepassingen. Temperaturen voor de metalen range: – 28° tot + 200 °C, toepassingen tot -100°C en +350°C zijn mogelijk, maar altijd op aanvraag.

Kunststof pompen worden met name ingezet bij corrosieve vloeistoffen, zoals zuren die roestvaststaal aantasten bij een bepaalde zuurtegraad.

Bij kunststof pompen zijn lagere drukken mogelijk dan bij roestvaststalen pompen, daar staat tegenover dat kunststof pompen vaak prijsgunstiger zijn dan roestvaststalen pompen.

De volgende kunststoffen zijn standaard leverbaar: PP en PVDF. Er wordt gebruik gemaakt van een keramische as en PTFE-carbon lagers. Vloeistoffen met een temperatuur van -20°C tot + 70°C kunnen verpompt worden tot een systeemdruk van maximaal 10 bar.

Onderhoudsvriendelijkheid van Greenpumps turbinepompen

 • al genoemd: zelf balancerende waaier waardoor langere standtijden lagers
 • modulair cartridge ontwerp zorgt voor minimale ‘’downtime’’ en eenvoudig en snel onderhoud
 • weinig onderdelen nodig voor onderhoud vanwege uitwisselbaarheid van onderdelen tussen de verschillende modellen turbinepompen.

En wat voor alle magneetgedreven pompen geldt: geen asafdichtingen in de pomp, dus compleet gesloten, waardoor lekkages (hoe minimaal ook) uitgesloten zijn.

Qua onderhoud en vervanging, hoeft de gebruiker alleen rekening te houden met de ingebouwde (glij) lagers. Indien we ervan uitgaan dat deze lagers correct gekozen zijn, zullen deze zeer lang meegaan (bij SiC lagers bijna oneindig). De standtijd van de gehele pompunit wordt dan eigenlijk beperkt door de standtijd van de lagers van de motor.

Zoek jij een afwisselende job?