Privacy verklaring PromoTec B.V.

PromoTec B.V., gevestigd aan 2e Loswal 23 te Hilversum respecteert de persoonlijke levenssfeer van haar zakelijke relaties en de gebruikers van onze producten en diensten. PromoTec B.V. verwerkt uitsluitend persoonsgegevens voor zover deze nodig zijn voor de goede vervulling van haar dienstverlening. Meer informatie over hoe wij uw privacy beschermen kunt u vinden in deze privacyverklaring.

Contactgegevens PromoTec B.V.:
info@promotec.nl
2e Loswal 23, 1216 BC Hilversum
Tel.: 035 – 6282280

 

Persoonsgegevens die wij verwerken
PromoTec B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Door gebruik te maken van deze website accepteert u ons privacy beleid.

PromoTec verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, tenzij de wetgever dit vereist of tenzij de persoon van wie de gegevens verwerkt worden hier zelf toestemming voor verleent. Als wij bij de uitvoering van taken gebruik maken van externe dienstverleners, verlangen wij van deze externe dienstverleners, c.q. verwerkers dat deze zich in gelijke mate houden aan het wettelijk kader inzake de bescherming van persoonsgegevens.

PromoTec B.V. draagt zorg voor een goede beveiliging van alle persoonsgegevens door het treffen van geschikte organisatorische maatregelen en inzet van moderne technische IT-voorzieningen.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Adresgegevens van bedrijf
– Telefoonnummer zakelijk
– E-mailadres zakelijk
– Functiebenaming

Geautomatiseerde besluitvorming
PromoTec B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van PromoTec B.V.) tussen zit.

PromoTec B.V. gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:
– Microsoft Office – platform voor bewerkingsprogramma’s en Outlook mail
– Afas Profit – ERP systeem
– SSL (https secured site)
– WordPress – website
– Google Analytics – geanonimiseerde gegevensverwerking
– Uitgebreide beveiligingspakketten

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
PromoTec gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@promotec.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
PromoTec B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met mevr E.F. Burggraaff via info@promotec.nl.

PromoTec B.V. wil u er ook op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons