In de hele industrie is men in toenemende mate bezig met het milieu en met nieuwe energiebronnen. PromoTec zet haar bestaande pompen-kennis en ervaringen in om bij te dragen aan de ontwikkelingen in deze nieuwe markt.

Afvalstromen scheiden, water hergebruiken, energie opwekken in nieuwe biomassa centrales voor groene energie, of waterstoffabrieken voor productie van een nieuwe brandstof voor bijvoorbeeld auto’s. Kortom energie en milieu.  Zon, wind en aardwarmte gebruiken. Deze markt is volop in beweging en groeiende. Chemie, machine- en apparatenbouw en de agro-industrie komen tezamen in een nieuwe markt, energie en milieu.

In de energie- en milieumarkt speelt PromoTec nog een bescheiden maar groeiende rol. Zo worden onze slangenpompen toegepast voor het verpompen van biomassa. Maar ook onze hogedruk membraanpompen, geschikt voor het verpompen van vervuild water, wordt al geruime tijd ingebouwd in moderne autowasstraten. Hier wordt het afvalwater niet zo maar geloosd, maar voor hergebruik geschikt gemaakt en vervolgens hergebruikt. Dat betekent een besparing van water maar ook van energie.

Nieuwe energiebronnen zullen verder ontwikkeld worden of ontstaan. Denk bijvoorbeeld aan de productie en distributie van biobrandstof en waterstof als een nieuwe brandstof. Ook daar zullen pompen een belangrijke rol gaan spelen. Schoon, efficient, lekvrij met een laag energieverbruik, dit geldt voor het grootste deel van de pomp in ons leveringsprogramma. Daarom zijn onze pompen zo geschikt voor toepassingen als pyrolyse olie, bio-ethanol, biodiesel, bio-buthanol, borohydride, ethylacetaat en CO2.
Met name magneetgedreven– en busmotorpompen zullen daar, mede uit oogpunt van veiligheid (emissievrij), toegepast gaan worden. PromoTec is er klaar voor.