Meeste Wanner pompen beschikbaar met Kel-Cell membraanbewaking

Wanner Hydra-Cell G35Kel-Cell membraanbewaking

Membraanpositionering op Wanner Hydra-Cell pompen

Sinds april 2004 zijn bijna alle Wanner Hydra-Cell pompen voorzien van een belangrijke wijziging in de constructie: de Kel-Cell technologie.

Op basis van de beproefde Wanner Hydra-Cell membraanpompen, is een membraan-positionerings-systeem (Diaphragm Positioning Control) ontwikkeld. Dit even eenvoudige als ingenieuze systeem zorgt ervoor dat de membranen worden begrensd in hun slaglengte en daardoor nooit defect kunnen raken door systeemgerelateerde problemen.

Bij hydraulisch gebalanceerde membraanpompen is drukverdeling uiterst belangrijk. Bij een onjuiste verdeling van de druk ontstaat al snel een te grote belasting van het membraan, waardoor het membraan scheurt. De Kel-Cell DPC zorgt ervoor dat de oliehoeveelheid altijd tot de beste drukverdeling leidt. Mocht er een probleem optreden, dan treedt automatisch de overstort in werking en worden de membranen ontlast.

Met DPC zijn deze pompen niet meer gevoelig voor zuigproblemen. Of dit nu incidenteel voorkomt, door bijvoorbeeld een gesloten afsluiter in de zuigleiding, of structureel optreedt (NPSH-problemen bijvoorbeeld), de Wanner Hydra-Cell pomp raakt met behulp van DPC niet meer defect!

Troubleshooten van deze pompen richt zich vanaf nu op het vinden en herstellen van systeemproblemen èn wordt goedkoper omdat de membranen niet meer scheuren.

Bijkomend voordeel is dat de pomp zelfontluchtend is gemaakt. Dit betekent dat de pomp bedrijfsklaar maken veel eenvoudiger is geworden, ook voor de gebruiker zelf: geheel schoon en droog monteren, dan pas olie vullen, een aantal maal aan de as draaien en de pomp is weer bedrijfsklaar.

Omdat in 95% van membraanbreukgevallen gebrekkige zuigcondities de boosdoener zijn, is het ook voor bestaande pompen interessant om deze met de Kel-Cell technologie om te bouwen. Een eenvoudige aanpassing waar u als Wanner Hydra-Cell pompgebruiker direct uw voordeel mee kunt doen.Wanner Kel-Cell

De volgende pompmodellen zijn voorzien van Kel-Cell: G35, G25, G10, G12, G03 en G66.

Voordelen van Kel-Cell

  • de betrouwbaarheid neemt toe
  • de onderhoudskosten nemen af: een systeemfout leidt niet direct tot schade
  • de pomp kan inline en ”schoner” worden ontlucht
  • u kunt de pomp voor meer toepassingen inzetten: doordat de kans op membraan-breuk sterk afneemt komen de meer ”delicate” toepassingen ook in aanmerking
  • de hoeveelheid beveiliging op de pomp kan worden teruggebracht
  • geen meerprijs voor deze productverbetering!

Lees meer over Wanner Hydra-Cell pompen.

Zoek jij een afwisselende job?