Magneetgedreven pomp in monsternamesysteem

Magneetgedreven schottenpomp in monstername systeem

De lekvrije schottenpompen van Rotos bezitten eigenschappen die ze bijzonder geschikt maken voor toepassing in monstername systemen.

Monsternamesysteem met magneetgedreven schottenpompMonstername systemen worden op diverse continu draaiende plants ingezet waar het belangrijk is dat automatisch betrouwbare monsters genomen worden, op elk gewenst tijdstip.

Onze klant, gespecialiseerd in het ontwerpen en bouwen van industriële analysesystemen, kiest daarom in zijn systemen voor de magneetgedreven schottenpompen van Rotos omdat deze bedrijfszeker zijn en nauwelijks onderhoud vragen. Bovendien zijn ze compact en passen ze in de modulaire systemen.

De Rotos magneetgedreven schottenpomp valt onder de groep verdringerpompen, dat wil zeggen dat de capaciteit evenredig verloopt met het toerental. Een belangrijk verschil echter met andere typen verdringerpompen is dat de schottenpomp een verschildruk levert waar anderen een absolute persdruk leveren.

Kleine capaciteit, hoge druk
Dit type pompen is vooral geschikt voor relatief kleine capaciteit bij een hoge druk.

De magneetgedreven schottenpompen in ons pakket van Rotos hebben een maximale capaciteit van 2,2 m³/uur en een maximale opvoerdruk van 14 bar.

Ook zeer laag-viskeuze vloeistoffen
Schottenpompen worden ingezet voor het verpompen van uiteenlopende vloeistoffen. Zowel hoog als laag viskeuze vloeistoffen kunnen worden verpompt. De pomp wordt vaak toegepast voor het verpompen van schrale vloeistoffen (bijvoorbeeld oplosmiddelen). In de magneetgedreven uitvoering is de pomp bovendien lekvrij, waarmee de pomp in het bijzonder geschikt is om gevaarlijke vloeistoffen, die niet in het milieu mogen komen, of kostbare vloeistoffen, die niet verloren mogen gaan, te verpompen.

Rotos Magneetgedreven schottenpomp met flenzen

Magneetgedreven schottenpomp serie SVM met flensaansluitingen

Bovengenoemde eigenschappen maken de magneetgedreven schottenpomp zeer geschikt voor toepassing in monstername systemen. In dergelijke systemen zijn twee belangrijke toepassingen voor een schottenpomp te vinden:

  • als opvoerpomp in een monstername terugwinningsysteem
  • als circulatiepomp in een koelsysteem

Opvoerpomp

In de eerste toepassing wordt de pomp gebruikt om de opgevangen en gebruikte vloeistof terug te voeren in de procesleiding. Dergelijke terugwinningsystemen zijn ontworpen voor koolwaterstoffen van minimaal 0,6 kg/dm3 en 0,3 cSt.

De vloeistof wordt in een tank, voorzien van niveauschakeling, opgevangen. Vanuit deze tank wordt de vloeistof door de Rotos magneetgedreven schottenpomp teruggevoerd in de hoofdleiding.

Door gebruik te maken van een terugwinningsysteem wordt voorkomen dat de vloeistof waarvan het monster wordt genomen, terecht komt in het milieu.

PromoTec schottenpomp in monsternameCirculatiepomp in koelsysteem
De tweede toepassing wordt gebruikt wanneer de aanwezige koeling niet voldoet aan de eisen die gesteld worden om het monstername systeem te koelen. Deze koelsystemen bestaan uit twee circuits. Het eerste circuit is een gesloten freon circuit.

Met behulp van een warmtewisselaar wordt de freon gekoeld, waarmee vervolgens het tweede circuit wordt gekoeld. Dit tweede circuit is gevuld met koelvloeistof waarmee het monstername systeem wordt gekoeld.

De magneetgedreven schottenpomp wordt in dit systeem gebruikt om de koelvloeistof door het systeem te pompen.

Lees meer over Rotos magneetgekoppelde schottenpompen.

Zoek jij een afwisselende job?