Beveiliging van uw busmotorpomp

HERMAG Pumps is een toonaangevende fabrikant van ISO- en API genormeerde busmotorpompen voor chemische-, petrochemische- en algemene industriële toepassingen. Deze pompen werken in de meest veeleisende toepassingen voor het emissievrij verpompen van explosieve, gevaarlijke, giftige en waardevolle vloeistoffen. Hiermee bieden we oplossingen, die voldoen aan de hoogste milieutechnische eisen en internationale industriële normen.

Maar dit is nog niet altijd voldoende. Beveiliging van uw busmotorpomp is aan te bevelen om mogelijke problemen te voorkomen.

Hermag Canned Motor Pump

Voor de bewaking resp. beveiliging van de busmotorpomp zijn er verschillende monitoring en beveiliging opties beschikbaar, zoals bewaking van de lagerslijtage en de positie van de pompas, maar ook droogloop- en thermische beveiligingen.

Al eerder schreven wij in een nieuwsartikel met de titel “Droogloop: voorkomen is beter dan genezen” over de mogelijke risico’s bij specifieke pomp toepassingen. Omdat juist bij inzet van busmotorpompen altijd sprake is van verpompen van explosieve, gevaarlijke, giftige of waardevolle vloeistoffen. zetten we de mogelijkheden graag nog even op een rij:

Busmotorpomp beveiligingen en bewakingssystemen

Droogloop beveiliging

Hermag biedt geschikte bewakingsapparatuur om te voorkomen dat de pomp droogloopt en daardoor ernstige schade veroorzaakt. Drooglopen kan de glijlagers beschadigen en de toegestane temperatuur doen overschrijden door gebrek aan koeling en smering. Bij drooglopen van de busmotor zijn de drie elementen (temperatuur, zuurstof en brandstof) voor brand/explosie aanwezig. Dit is een potentieel gevaarlijke situatie, die voorkomen en dus bewaakt moet worden.

LE – Niveau sensor

JE – Bewaking motor belasting

Thermische motor beveiliging

De motortemperatuurbewaking zorgt ervoor dat de pomp wordt uitgeschakeld bij het bereiken van ontoelaatbaar hoge temperaturen aan de motorwikkeling. Dat voorkomt oververhitting en totale motorschade. De thermische motorbeveiliging is een standaard onderdeel van elke busmotorpomp.

TE1 – Beveiliging motortemperatuur

Bescherming van de pomponderdelen

Tijdens bedrijf is het noodzakelijk om de toestand van de pomp en de slijtage van componenten continu te controleren. Tijdige vervanging van versleten onderdelen beschermt de pomp tegen beschadiging en zorgt ervoor dat de pomp in optimale omstandigheden kan functioneren.

ZE – Bewaking pompas positie

TE2 – Bewaking vloeistof temperatuur

HPB – Bewaking radiale lagerslijtage

Bewaking van de secundaire afscherming

Hermag biedt een drukbewaking om interne lekkage naar en beschadiging van de motorstator te voorkomen.

PE – Druk bewaking

Bij twijfel over welke beveiliging zinvol is voor uw busmotorpomp, neem gerust contact met ons op.

Zoek jij een afwisselende job?