Op alle aanbiedingen en overeenkomsten met betrekking tot door ons te verrichten leveringen en/of diensten zijn van toepassing de Algemene Verkoop- en Leverings-voorwaarden voor de technologische industrie, zoals laatstelijk door de Vereniging FME-CWM gedeponeerd bij de griffie van de Rechtbank Den Haag op 13 mei 2022 onder nummer 13/2022. Een exemplaar van deze voorwaarden wordt bij al onze offertes bijgevoegd. Uitdrukkelijk worden andersluidende voorwaarden afgewezen.

U kunt hiernaast de algemene leveringsvoorwaarden van PromoTec downloaden in pdf-formaat.